Projekt Jablanska

Projekt se sastoji od 2 zgrade, zgrada A i zgrada B u kojima je ukupno 17 stanova.
Adresa: Jablanska 45
Usluge: vodoinstalacije, grijanje, ventilacija, klimatizacija, kanalizacija

Projekt Odakova

Projekt se sastoji od 2 zgrade, zgrada A i zgrada B u kojima je ukupno 17 stanova.
Adresa: Odakova
Usluge: vodoinstalacije, grijanje, ventilacija, klimatizacija, kanalizacija

Projekt Trokut

Projekt se sastoji od 2 zgrade, zgrada A i zgrada B u kojima je ukupno 17 stanova.
Adresa: Jablanska 45
Usluge: vodoinstalacije, grijanje, ventilacija, klimatizacija, kanalizacija